Geboortelepels

De term "geboortelepel" is voortgekomen uit het gebruik en de traditie dat opa's en oma's een zilveren gelegenheidslepel aan een kleinkind gaven. Ook ooms en tantes en peetouders geven een zilveren geboortelepel aan het kindje. Met het geven van een zilveren geboortelepel wens je het kind een rijk leven. Het is immers een kostbaar stuk van zilver, wat zelfs tot in latere generaties blijft bestaan als aandenken aan de geboorte van het kind waarvan de naam achter op de bak gegraveerd staat. Daarbij komt ook nog de achterliggende gedachte dat als het tóch mis zou gaan in financieel opzicht, de lepel altijd nog verkocht kan worden voor brood, het is en blijft zilver, wat altijd waardevol blijft. Daarnaast, en dat is iets wat niet meer bekend is, wenst men het kind veel gezondheid met het geven van een echt zilveren lepel, immers, zilver is bacteriedodend. Tegenwoordig worden de zilveren lepels als siervoorwerp gebruikt, vroeger kwamen ze in de aardappelpan te staan. Daarmee kwamen kleine zilverdeeltjes in het eten en in ons lichaam. Dat werkt dan als een antibioticum.
Pagina 1 van 2