Lepelstander

Wij hebben speciaal voor onze lepels standers ontwikkeld waar u uw lepel op kunt zetten. Zoek een mooi plekje uit en zet de lepel rechtop zodat u er dagelijks van kunt genieten. En... de stander valt niet op, de zilveren gelegenheidslepel in de vorm van, geboortelepel, huwelijkslepel, dooplepel, gedenklepel, gedachtenislepel of herinneringslepel krijgt alle aandacht. Denk er dus aan deze fraaie stander erbij te bestellen!